//china-cms.oss-accelerate.aliyuncs.com/缺鈣5大症狀話你知.png?x-oss-process=image/resize,m_mfit,h_457,w_817/format,webp

5大症狀話你「缺鈣」 唔係老人家先要注意

唔好以為「缺鈣」是老人家的專利,成年人一樣有!因為鈣質從中年開始會比年輕時流失更快,特別是女性更加容易出現缺鈣問題。鈣質,除了是構成及鞏固骨骼的重要成份外,亦都負責維持人體正常循環、呼吸,還有神經反應等重要功能。

圖片來源:freepik

不過,香港食安中心的總膳食研究報告就透露香港人普遍鈣質攝取不足,超過90%成年人每日鈣質攝取量低過世衞建議標準。缺鈣除了會引致骨質疏鬆、骨折等骨骼問題外,仲會影響心臟、各器官和肌肉,如果你出現以下症狀好可能有缺鈣問題而不自知:

1. 抽筋

缺鈣會導致肌肉神經無法約束,在初期缺鈣情況下小腿、手臂或腋下通常會在晚間抽筋,可能每日都有1-20次不等,而每次抽筋可以持續幾秒到幾十秒。

缺鈣5大症狀話你知1

2. 肌肉疼痛

除了抽筋之後,初期缺鈣亦都反映在肌肉疼痛和痙攣上,在行路時會感覺到手臂和大腿有痛楚;另外,手、腳和嘴周圍亦都可能有麻痺和刺痛感感覺。

缺鈣5大症狀話你知2

3. 皮膚乾燥

長期缺鈣的話,皮膚會變得乾燥和痕癢,更可能進一步誘發濕疹或者牛皮癬炎症問題。

缺鈣5大症狀話你知3

4. 牙齒異常

如果缺鈣情況嚴重的話就會對牙齒和骨骼造成影響。牙齒會因為缺鈣而有唔同問題出現,例如牙齒鬆動、牙齦發炎、蛀牙和脆弱,最恐怖是甩晒排牙。

缺鈣5大症狀話你知4

5. 骨質疏鬆

缺鈣對骨骼可以極嚴重病痛,在初期時骨質密度會減低變脆,令到人好易跌親跌親拗柴或者是周身骨病,但當骨質疏鬆情況嚴重時可以令成條脊骨下塌。

缺鈣5大症狀話你知5

唔想出現那樣的缺鈣情況,大家就要多注意每日鈣質吸收,飲食之外亦都可以多曬下太陽,增加維他命D可幫助身體吸引鈣質。