logo
美妝護膚

【2023眼膜邊隻好】十大眼膜推介排行榜

美妝護膚 Oct 17,2023

随侬地而家人哋对于脸部皮肤嘅护理好注重,部位护理亦都成咗潮流,特別係啲皮肤薄同常有细纹、乾燥咁嘅眼部位置。而家唔止有平时啱啱普通嘅眼霜,市场上仲有好多咁叫「眼膜」嘅滋润护养2024眼膜好用推介十大排行榜品畀你揀,不过好多款式同主打成分,都令人睇嘅眼花缭乱,好难做出决定啦。